گنجینه دیکشنری - ترجمه کده
امتیاز بدهید

گنجینه دیکشنری

یکی از ابزار های بسیار مهم و کلیدی که پژوهشگران و مترجمین، بسیار از آنها بهره میجویند دیکشنری و گلاسوری های تخصصی هر رشته میباشد که متناسب با مفاهیم و کاربردهای لغات در  آن رشته تخصصی، جمع آوری و تالیف گردیده اند.    

از این رو برآن شدیم که جهت پیشبرد هرچه بهتر و دقیق تر اهداف پژوهشگران عزیز و  فراهم آوردن مجموعه ای جامع و کاربردی از دیکشنری ها و گلاسوری های تخصصی مورد نیاز مترجمین گرامی، در این صفحه به مرور لیستی از دیکشنری ها و گلاسوری های تخصصی را جهت دانلود در اختیار شما پژوهشگران و مروجین دانش قرار دهیم.امید است این مجموعه رضایت نسبی شما کاربران گرامی را فراهم نماید.

 

1- دیکشنری بابیلون

اکثر ورژن های دیکشنری بابیلون تاریخ انقضا دارند و زمانی که بر روی سیستم نصب میشوند، پس از مدتی تاریخ انقضای آنها فرا رسیده و امکان استفاده طولانی مدت و دائمی از آنها وجود ندارد.

در این بخش میتوانید ورژنی از دیکشنری بابیلون را دانلود نمایید که تاریخ انقضا نداشته و با دانلود و نصب این ورژن میتوانید نسبت به کاربرد طولانی مدت این دیکشنری پایه ای و مفید اطمینان حاصل نمایید. 

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

2- گلاسوری تخصصی مهندسی بابیلون (Babylon Engineering Dictionary)

 این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

3- دیکشنری آمار بابیلون (Babylon Statistics Glossary)

 این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

4- دیکشنری برق و الکترونیک بابیلون (Babylon Electronic Glossary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

5- دانلود دیکشنری بازاریابی بابیلون (Babylon Monash Marketing Dictionary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

6- گلاسوری حقوق آکسفورد (Oxford Dictionary of Law)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

7- دیکشنری جامع حقوق (Black's Law Dictionary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

8- گلاسوری بزرگترین دیکشنری علوم اقتصادی (Babylon Hypertextual Finance Glossary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

9- گلاسوری جمعیت شناسی بابیلون (Bobylon Glossary of Demography)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

10- دیکشنری کامپیوتر بابیلون (Babylon Microsoft Computer Dictionary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

11- گلاسوری متالوژی (The Probert Encyclopedia Of Mythology)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

12- گلاسوری صنعت نفت (انگلیسی -فارسی-انگلیسی)(Glossary of Oil Industry)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

13- دیکشنری نساجی (انگلیسی-فارسی-انگلیسی)(Textile Glossary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

14- دیکشنری روانشناسی آکسفورد (Oxford Dictionary of Psychology)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

15- گلاسوری نانوتکنولوژی بابیلون (Babylon Nanotechnology Glossary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

16- گلاسوری کامپیوتر و فناوری اطلاعات بابیلون (Computer & IT Glossary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

17- دیکشنری پیشرفته کمبریج ویرایش دوم (Cambridge Advanced Learners Dictionary 2nd)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

18- گلاسوری اصطلاحات انگلیسی کمبریج بابیلون (Babylon Cambridge Idiom Dictionary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

19- گلاسوری اصطلاحات انگلیسی موضوعی برای بابیلون (NTCs Thematic American Idioms)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

20- گلاسوری گرامر برای بابیلون (Babylon Grammar)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

21- گلاسوری مکالمات روزمره انگلیسی (Babylon Daily Converrsations)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

22- گلاسوری اصطلاحات روزمره انگلیسی (Everyday Expressions)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

23- دایره المعارف و دیکشنری پزشکی (Babylon Medical Dictionary and Encyclopedia)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

24- گلاسوری اصطلاحات اقتصاد و تجارت بابیلون (Babylon Dictionary Of Financial And Business Terms 0.4)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

25- دایره المعارف فلسفه برای بابیلون (Babylon Wikipedia Glossary of Philosophy)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

26- دیکشنری تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی برای بابیلون (Agriculture and Natural Resources)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

27- دیکشنری پایه آکسفورد برای بابیلون (Babylon Oxford Essential Dictionary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

28- گلاسوری مختصر شده آکسفورد نسخه 2011 (Babylon Concise Oxford English Dictionary 11th Edition)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

29- دیکشنری وبستر بابیلون (Babylon Webster Pocket Dictionary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

30- گلاسوری افعال ترکیبی کمبریج (Cambridge Dictionary of Phrasal verbs)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

31- گلاسوری گرامر بابیلون (Babylon Grammar in use)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

32- گلاسوری کلمات مترادف در زبان انگلیسی (Soule’s Dictionary of English Synonyms)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

33- دیکشنری اصطلاحات عامیانه و ضرب المثلهای انگلیسی با ترجمه فارسی (Babylon Idioms and Proverbs)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

34- گلاسوری انگلیسی عامیانه بابیلون (Babylon English Slang Dictionary)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

35- گلاسوری گفتارهای عامیانه بریتانیایی (Babylon British Slang)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

36- گلاسوری گفتارهای عامیانه استرالیایی (Babylon Australian Slang)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

37- هشتصد اصطلاح عامیانه آمریکایی ( Eight Hundred Common American Idioms)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

38- American Heritage Dictionary of Idioms

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

39- گلاسوری انگلیسی به فارسی مهندسی صنایع

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

40- گلاسوری انگلیسی به فارسی علوم هوایی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

41- گلاسوری انگلیسی به فارسی ریاضیات

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

42- گلاسوری انگلیسی به فارسی  پلیمر

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

43- گلاسوری انگلیسی به فارسی علوم زمین شناسی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

44- گلاسوری انگلیسی به فارسی علوم گیاهی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

45- گلاسوری انگلیسی به فارسی حقوق

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

46- گلاسوری انگلیسی به فارسی علوم کامپیوتر

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

47- گلاسوری فرهنگ نامه انگلیسی به فارسی کامپیوتر مهران مقامی زاده

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

48- گلاسوری انگلیسی به فارسی کامپیوتر و الگوریتم داده

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

49- گلاسوری آموزش ویژوال بیسیک

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

50- گلاسوری فارسی به انگلیسی Ourstat

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

51- گلاسوری انگلیسی به فارسی احسان

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

52- گلاسوری انگلیسی به فارسی مجید تفرجی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

53- گلاسوری انگلیسی به فارسی صلاتی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

54- گلاسوری عمومی انگلیسی به فارسی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

55- سه گلاسوری تخصصی پزشکی انگلیسی به انگلیسی(Three En_En Babylon Medical Glossaries)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

56- گلاسوری دیکشنری های تخصصی مهندسی عمران(Babylon Civil Engineer Glossaries)

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

57- گلاسوری تاریخ جهان برای بابیلون

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

58- دیکشنری انگلیسی به فارسی نارسیس

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

59- دایره المعارف علم و تکنولوژی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

60- دیکشنری اسامی داروهای گیاهی عبادی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

61- گلاسوری فارکس بابیلون

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

62- دایرة المعارف بسیار گسترده دانشگاه کلمبیا

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

63- گلاسوری عمومی انگلیسی به فارسی فرجبیک مخصوص ویندوز فارسی

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

64- گلاسوری عمومی انگلیسی به فارسی فرجبیک مخصوص ویندوز لاتین

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

65- Babylon Oxford Talking Dictionary

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

66- Babylon Shorter Oxford English Dictionary 5th

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

67- Babylon Assistance Glossary

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

 

68- گلاسوری فارسی به انگلیسی Hmt

این دیکشنری را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

 

 

Link: http://www.tarjomekade.com/page/گنجینه-دیکشنری-41.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
CAPTCHA Image تصویر جدید