ویرایش تخصصی ترجمه - ترجمه کده
امتیاز بدهید

ویرایش تخصصی ترجمه

برخی از کاربران گرامی با توجه به آموزه هایی که در زمینه زبان انگلیسی داشته اند خود را در زمینه ترجمه توانمند میابند و اقدام به ترجمه متون مورد نیاز خود  از فارسی به انگلیسی و یا از انگلیسی به فارسی مینمایند.
این تلاش بسیار مورد احترام میباشد اما اگر کاربر گرامی به هر دو زبان مبدا و مقصد و زمینه تخصصی متن کاملا تسلط نداشته باشد نتیجه کار از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود و خواسته نهایی ایشان را که همانا یک ترجمه ی با مفهوم و با ساختار نگارشی صحیح میباشد را برآورده نخواهد کرد.
لذا با توجه به دریافت درخواست های متعدد از جانب کاربران گرامی مبنی بر ویرایش متون ترجمه شده(ممکن است پیش از این ترجمه توسط موسسه ای که از توانایی های لازم در این زمینه برخوردار نبوده است انجام شده باشد)،مجموعه "ترجمه کده" سرویس "ویرایش تخصصی ترجمه" را بنیان نهاده است.

در رابطه با چگونگی ارائه خدمت "ویرایش تخصصی ترجمه" بیان چند نکته ضروری مینماید:
نخست اینکه خدمت "ویرایش تخصصی ترجمه" در رابطه با هر دو نمونه متن فارسی و انگلیسی ارائه میگردد. به بیان دیگر اگر کاربر محترم متنی را از زبان انگلیسی به فارسی و یا از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه کرده باشند اما کیفیت نهایی ترجمه انجام شده مورد قبول ایشان و یا موسسات نهایی دریافت کننده ترجمه(به عنوان مثال ژورنال های داخلی و یا خارجی)نباشد،مجموعه "ترجمه کده" متن مذکور را دریافت کرده و با بهره گیری از تجارب و توانایی های مترجمین و ویراستارهای مجموعه تغییرات لازم را از نظر نگارشی،محتوایی و مفهومی اعمال مینماید و فایل نهایی و اصلاح شده را در اختیار ایشان قرار خواهد داد.

 

نکته دوم در رابطه با "زمان تحویل" متن ویرایش شده میباشد.در این زمینه چند عامل اصلی دخیل میباشد؛از جمله:
زمان مورد درخواست کاربر محترم جهت دریافت فایل ویرایش شده،وضعیت اضطرار زمانی که کاربر گرامی با آن مواجه میباشد و نهایتا اینکه متنی که ایشان جهت ویرایش ارائه مینمایند از نظر کیفیت ترجمه و نگارش در چه سطحی میباشد.

 

نکته سوم "هزینه" این سرویس میباشد که دقیقا به همان عواملی که در رابطه با "زمان تحویل" برشمردیم بستگی دارد. به دلیل اینکه هزینه این سرویس از فاکتور های متعددی اثر میپذیرد بهترین راه حل جهت دست یافتن به قیمت نهایی این خدمت "استعلام هزینه" میباشد.

 

نکته آخری که میبایست کاربران گرامی بدان توجه داشته باشند این است که برخی از کاربران محترم ابتدا متون خود را با استفاده از "ماشین های ترجمه"(مانند Google translate) به زبان مقصد ترجمه مینمایند و سپس  متن مذکور را جهت استفاده از سرویس "ویرایش تخصصی" ارسال مینمایند.اینگونه متون واجد شرایط استفاده از این خدمت نمیباشند زیرا ترجمه ای که اینگونه ماشین های ترجمه ارائه مینمایند مملو از اشتباهات گرامری،ساختاری،نگارشی و محتوایی میباشد.بنابراین متونی که جهت بهره گیری از این سرویس توسط کاربران عزیز ارسال میگردد میبایست حداقل فاکتورهای "کیفیت ترجمه" را دارا باشند.

Link: http://www.tarjomekade.com/page/ویرایش-تخصصی-ترجمه-29.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
CAPTCHA Image تصویر جدید