زمینه های تخصصی ترجمه - ترجمه کده
امتیاز بدهید

زمینه های تخصصی ترجمه

مجموعه "ترجمه کده" به جهت اینکه بتواند سفارش های کاربران گرامی را با کیفیت مناسب و مطلوب ترجمه نموده و تقدیم ایشان نماید،مترجمین مجموعه را بر اساس زمینه های تخصصی دانشگاهی تفکیک و دسته بندی نموده است و هر یک از مترجمین گرامی تنها متونی را ترجمه مینمایند که در حوزه تخصصی ایشان ثبت شده است و با این راهکار سعی کرده ایم که کیفیت ترجمه های ارائه شده را ارتقا داده و حداکثر رضایت کاربران عزیز را جلب نماییم.

زمینه های تخصصی که مترجمین گرامی بر آن اساس دسته بندی شده اند به شرح زیر میباشد:

 

ترجمه تخصصی رشته ها و گرایش های "علوم انسانی"

  

ترجمه تخصصی علوم اقتصاد:

- ترجمه تخصصی توسعه اقتصادی و برنامه ريزی

ترجمه تخصصی برنامه ريزی سيستم های اقتصادی

ترجمه تخصصی اقتصاد انرژی

ترجمه تخصصی بانكداری اسلامی

ترجمه تخصصی اقتصاد و تجارت الكترونيک

ترجمه تخصصی اقتصاد نفت و گاز

ترجمه تخصصی اقتصاد محيط زيست

 

 

ترجمه تخصصی الهيات و معارف اسلامی

ترجمه تخصصی علوم‌ قرآن‌ و حدیث

ترجمه تخصصی فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی

ترجمه تخصصی فقه‌ شافعی‌

ترجمه تخصصی تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌

ترجمه تخصصی فلسفه‌ و حکمت‌ اسلامی‌

ترجمه تخصصی ادیان‌ و عرفان‌

 

 

ترجمه تخصصی ایران شناسی:

ترجمه تخصصی ايران شناسی گرايش عمومی

ترجمه تخصصی ايران شناسی گرايش تاريخ

ترجمه تخصصی ايران شناسی گرايش فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگی

ترجمه تخصصی ايران شناسی گرايش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرايی

 

 

ترجمه تخصصی باستان شناسی:

ترجمه تخصصی باستان شناسی گرايش پيش از تاريخ ايران

ترجمه تخصصی باستان شناسی گرايش تمدن و فرهنگ اسلامی ايران و سرزمينهای ديگر

ترجمه تخصصی باستان شناسی گرايش دوران تاريخی ايران

 

 

ترجمه تخصصی تاریخ:

ترجمه تخصصی تاريخ ايران باستان

ترجمه تخصصی تاريخ ايران اسلامی 

ترجمه تخصصی تاريخ اسلام

ترجمه تخصصی تاريخ عمومی جهان

ترجمه تخصصی تاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوی و نسخه شناسی

ترجمه تخصصی مطالعات خليج فارس

ترجمه تخصصی مطالعات آسيای مركزی و قفقاز

ترجمه تخصصی تاریخ انقلاب اسلامی 

ترجمه تخصصی تاریخ تشيع

 

 

ترجمه تخصصی حسابداری:

ترجمه تخصصی حسابداری مالی

ترجمه تخصصی حسابداری صنعتی

ترجمه تخصصی حسابداری دولتی

ترجمه تخصصی حسابداری مالیاتی

ترجمه تخصصی حسابداری بیمه

ترجمه تخصصی حسابداری بانک ها

ترجمه تخصصی حسابرسی

 

 

ترجمه تخصصی حقوق:

ترجمه تخصصی حقوق خصوصی

ترجمه تخصصی حقوق اقتصادی 

ترجمه تخصصی حقوق سردفتری

ترجمه تخصصی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

ترجمه تخصصی حقوق حمل و نقل

- ترجمه تخصصی حقوق هوايی

ترجمه تخصصی حقوق پزشكی

ترجمه تخصصی حقوق بين الملل

- ترجمه تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

ترجمه تخصصی حقوق كيفری اطفال و نوجوان

ترجمه تخصصی مديريت اصلاح و كيفرهای قضايی

ترجمه تخصصی حقوق عمومی

ترجمه تخصصی حقوق دادرسی اداری

- ترجمه تخصصی حقوق نفت و گاز

ترجمه تخصصی حقوق بشر

ترجمه تخصصی حقوق مالكيت فكری

ترجمه تخصصی حقوق محيط زيست

ترجمه تخصصی حقوق تجارت بين الملل

- ترجمه تخصصی حقوق خانواده

ترجمه تخصصی حقوق ارتباطات

ترجمه تخصصی حقوق تجاری اقتصادی بين الملل

ترجمه تخصصی حقوق شركتهای تجاری

 

 

ترجمه تخصصی زبان شناسی:

ترجمه تخصصی زبان شناسی همگانی

ترجمه تخصصی زبان شناسی رايانشی

- ترجمه تخصصی واژه گزينی و اصطلاح شناسی

 

 

ترجمه تخصصی زبان و ادبیات:

ترجمه تخصصی زبان و ادبيات گرايش ادبيات تطبيقی

ترجمه تخصصی زبان و ادبيات گرايش ادبيات كودك ونوجوان

 

 

ترجمه تخصصی علوم اجتماعی:

ترجمه تخصصی پژوهشگری‌ اجتماعی

ترجمه تخصصی برنامه ريزی رفاه اجتماعی

ترجمه تخصصی تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعی

- ترجمه تخصصی مردم‌ شناسی

ترجمه تخصصی جمعيت شناسی

ترجمه تخصصی جامعه شناسی

ترجمه تخصصی توسعه روستايی

ترجمه تخصصی علوم اجتماعی گرايش مطالعات فرهنگی

ترجمه تخصصی مديريت راهبردی فرهنگ

ترجمه تخصصی مطالعات جوانان

ترجمه تخصصی برنامه ريزی توسعه منطقه ای

ترجمه تخصصی برنامه ريزی گردشگری (توريسم)

ترجمه تخصصی فلسفه علوم اجتماعی

 

 

ترجمه تخصصی علوم ارتباطات اجتماعي:

ترجمه تخصصی مطالعات فرهنگی و رسانه

ترجمه تخصصی تبليغ و ارتباطات فرهنگی

ترجمه تخصصی مديريت رسانه

ترجمه تخصصی ارتباطات اجتماعی گرايش روزنامه نگاری

ترجمه تخصصی ارتباطات اجتماعی گرايش تحقيق درارتباطات اجتماعی

 

 

ترجمه تخصصی علوم سیاسی:

ترجمه تخصصی علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای

ترجمه تخصصی علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

ترجمه تخصصی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

ترجمه تخصصی علوم سیاسی گرایش دیپلماسی و روابط بین الملل

 

 

ترجمه تخصصی فلسفه:

- ترجمه تخصصی فلسفه دین

ترجمه تخصصی فلسفه هنر

ترجمه تخصصی فلسفه منطق

ترجمه تخصصی فلسفه تطبیقی

ترجمه تخصصی فلسفه اخلاق

ترجمه تخصصی فلسفه علم

ترجمه تخصصی فلسفه اسلامی

ترجمه تخصصی فلسفه تحلیلی

ترجمه تخصصی فلسفه علم و فناوری

ترجمه تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی

ترجمه تخصصی فلسفه و کلام اسلامی

 

 

ترجمه تخصصی مدیریت:

ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانی

- ترجمه تخصصی مدیریت بازاریابی

ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

ترجمه تخصصی مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالی و اقتصادی

ترجمه تخصصی مديريت دولتی گرايش تشكيلات و روشها

ترجمه تخصصی مدیریت منابع انسانی

ترجمه تخصصی مدیریت صنعتی

- ترجمه تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

ترجمه تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تولید

ترجمه تخصصی مدیریت صنعتی گرایش مالی

ترجمه تخصصی مدیریت تولید و عملیات

ترجمه تخصصی مدیریت سیستم ها

- ترجمه تخصصی مدیریت تکنولوژی

ترجمه تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تكنولوژی

ترجمه تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تكنولوژی

ترجمه تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش سياستهای تحقيق و توسعه

- ترجمه تخصصی مدیریت مالی

ترجمه تخصصی مدیریت مالی گرایش بانكداری

ترجمه تخصصی مدیریت مالی گرایش بيمه – مستغلات

ترجمه تخصصی مدیریت مالی گرايش تامين مالی و سرمايه گذاری درنفت و گاز

ترجمه تخصصی مدیریت مالی مهندسی مالی و مديريت ريسک

ترجمه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

ترجمه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ترجمه تخصصی مدیریت محیط زیست

ترجمه تخصصی مدیریت رسانه ای

ترجمه تخصصی مدیریت آموزشی

ترجمه تخصصی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

ترجمه تخصصی مدیریت آموزش عالی

- ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانی بین الملل

- ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانی داخلی

- ترجمه تخصصی مدیریت بیمه

- ترجمه تخصصی مدیریت اجرایی

- ترجمه تخصصی مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات

- ترجمه تخصصی مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

- ترجمه تخصصی MBA

- ترجمه تخصصی مدیریت شهری

- ترجمه تخصصی مدیریت بحران

- ترجمه تخصصی مدیریت تحول

- ترجمه تخصصی مدیریت سیستم های اطلاعاتی

- ترجمه تخصصی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش كسب و كار

- ترجمه تخصصی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش مديريت منابع اطلاعاتی

- ترجمه تخصصی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش سیستم های اطلاعاتی پيشرفته

- ترجمه تخصصی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش مديريت دانش

- ترجمه تخصصی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش كسب و كار الکترونیک

- ترجمه تخصصی مدیریت کارآفرینی

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار جديد

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش گرايش فناوری

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش گردشگری

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش خدمات كشاورزی

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش سازمانی

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش MBA

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش بين الملل

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش بخش عمومی

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش توسعه

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش آموزش و ترويج كارآفرينی

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار الكترونيكی

- ترجمه تخصصی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار جديد

- ترجمه تخصصی مديريت حمل و نقل دريايی بين قاره ای

 

 

 

ترجمه تخصصی رشته ها و گرایش های "فنی و مهندسی"

 

ترجمه تخصصی دریانوردی:

- ترجمه تخصصی حمل و نقل دريايی

- ترجمه تخصصی بندر و كشتيرانی

 

 

ترجمه تخصصی کامپیوتر:

- ترجمه تخصصی مهندسی نرم ‌افزار

- ترجمه تخصصی مهندسی سخت ‌افزار

- ترجمه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

- ترجمه تخصصی معماری سيستم های كامپيوتری

- ترجمه تخصصی هوش مصنوعی و رباتيكز

- ترجمه تخصصی مکاترونیک

- ترجمه تخصصی الگوریتم‌ها و محاسبات

- ترجمه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

- ترجمه تخصصی شبکه های کامپیوتری

- ترجمه تخصصی امنیت اطلاعات

- ترجمه تخصصی تجارت الکترونیک

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی برق:

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الكترونيک

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش افزاره های ميكرو و نانوالكترونيک

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش سيستم های الكترونيک ديجيتال

- ترجمه تخصصی مهندسی هسته ای گرايش كاربرد پرتوها

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش سيستم های قدرت

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش الكترونيک قدرت و ماشينهای الكتريكی

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش برنامه ريزی و مديريت سيستم های انرژی

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات ميدان و موج

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات نوری

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات سيستم

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات ميدان و موج

- ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش كنترل

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی پلیمر:

- ترجمه تخصصی مهندسی پليمر گرايش صنايع پليمر

- ترجمه تخصصی مهندسی پليمر گرايش نانوپليمر

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد مركب

- ترجمه تخصصی مهندسی پليمر گرايش مهندسی فرآيند پليمريزاسيون

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی شیمی:

- ترجمه تخصصی مهندسی فرآیند

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش فرآيندهای جداسازی

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش مدل سازی شبيه سازی و کنترل

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش محيط زيست

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش صنايع پتروشيمی

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش مهندسی صنايع غذايی

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش صنايع شيميايی معدنی

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش نانو فناوری

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش پليمر

- ترجمه تخصصی مهندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز

- ترجمه تخصصی مهندسی ترموسنتیک

- ترجمه تخصصی مهندسی کاتالیست

- ترجمه تخصصی مهندسی نانو

- ترجمه تخصصی مهندسی صنایع پالایش

- ترجمه تخصصی مهندسی صنایع گاز

- ترجمه تخصصی مهندسی صنایع سلولزی

- ترجمه تخصصی مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت

- ترجمه تخصصی مهندسی بیوتکنولوژی

- ترجمه تخصصی مهندسی ایمنی بهداشت ومحیط زیست HSE

- ترجمه تخصصی مهندسی مخازن هیدروکربوری

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی صنایع:

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش بهينه سازی سيستم ها

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش سيستم های سلامت 

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش مديريت نوآوری و فناوری

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش سيستمهای مالی

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش لجستيک و زنجيره تامين

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش مديريت پروژه

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش مدل سازی سيستم های كلان

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش مديريت سيستم و بهره وری

- ترجمه تخصصی مهندسی صنايع گرایش آينده پژوهی

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی عمران:

- ترجمه تخصصی مهندسی سازه

- ترجمه تخصصی مهندسی سازه‌های هیدرولیکی

- ترجمه تخصصی مهندسی زلزله

- ترجمه تخصصی مهندسی راه و ترابری

- ترجمه تخصصی مهندسی حمل و نقل

- ترجمه تخصصی مهندسی خطوط راه آهن

- ترجمه تخصصی مهندسی مکانیک خاک و پی

- ترجمه تخصصی مهندسی آب

- ترجمه تخصصی مهندسی سازه‌های دریایی

- ترجمه تخصصی مهندسی و مديريت منابع آب

- ترجمه تخصصی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دريایی

- ترجمه تخصصی مهندسی و مديريت ساخت

- ترجمه تخصصی مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل

- ترجمه تخصصی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سنجش از دور

- ترجمه تخصصی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش ژئودزی

- ترجمه تخصصی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سامانه اطلاعات مکانی

- ترجمه تخصصی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش فتو گرامتری

- ترجمه تخصصی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش هیدروگرافی

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات(IT):

- ترجمه تخصصی تجارت الكترونيكی

- ترجمه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

- ترجمه تخصصی شبكه های كامپيوتری

- ترجمه تخصصی امنيت اطلاعات

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی معدن:

- ترجمه تخصصی فرآوری مواد معدنی

- ترجمه تخصصی مكانيک سنگ

- ترجمه تخصصی تونل و فضاهای زيرزمينی

- ترجمه تخصصی استخراج معدن

- ترجمه تخصصی اكتشاف معدن

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی معماری کشتی:

- ترجمه تخصصی سازه كشتی

- ترجمه تخصصی هيدرومكانيک كشتی

- ترجمه تخصصی مهندسی ساخت در صنايع دريايی

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی مکانیک:

- ترجمه تخصصی طراحی كاربردی

- ترجمه تخصصی تبديل انرژی

- ترجمه تخصصی مهندسی پزشكی گرايش بيومكانيک

- ترجمه تخصصی سيستم محركه خودرو

- ترجمه تخصصی طراحي سيستمهای ديناميكی خودرو

- ترجمه تخصصی سازه بدنه خودرو

- ترجمه تخصصی مكاترونيک

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی:

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش متالورژی 

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش نانو مواد

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش بیومتریال

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش سرامیک 

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش شکل‌دهی فلزات 

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش ریخته‌گری

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش جوشکاری 

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش استخراج فلزات 

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش حفاظت و خوردگی 

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش مهندسی مواد مرکب 

- ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی گرایش مهندسی سطح

 

 

ترجمه تخصصی مهندسی نفت:

- ترجمه تخصصی مهندسی نفت گرایش اكتشاف

- ترجمه تخصصی مهندسی نفت گرایش حفاری

- ترجمه تخصصی مهندسی نفت گرایش بهره برداری

- ترجمه تخصصی مهندسی نفت گرایش مخازن هيدروكربوری

 

 

ترجمه تخصصی مهندسي هوا و فضا:

- ترجمه تخصصی مهندسی هوا و فضا گرایش جلو برندگی 

- ترجمه تخصصی مهندسی هوا و فضا گرایش ديناميک پرواز و كنترل

- ترجمه تخصصی مهندسی هوا و فضا گرایش سازه های هوايی

- ترجمه تخصصی مهندسی هوا و فضا گرایش آیروديناميک

- ترجمه تخصصی مهندسی هوا و فضا گرایش سوانح هوايی و صلاحيت های پروازی

- ترجمه تخصصی مهندسی هوا و فضا گرایش مهندسی فضايی

- ترجمه تخصصی مهندسی هوا و فضا گرایش مهندسی فناوری ماهواره

 

 

ترجمه تخصصی نانو فناوری-نانو مواد:

- ترجمه تخصصی نانو فناوری گرایش شناسايی و انتخاب مواد مهندسی

- ترجمه تخصصی نانو فناوری گرایش شكل دادن فلزات

- ترجمه تخصصی نانو فناوری گرایش استخراج فلزات

 

 

 

ترجمه تخصصی رشته ها و گرایش های "علوم پایه" 

 

ترجمه تخصصی آمار:

- ترجمه تخصصی آمار گرایش نظری

- ترجمه تخصصی آمار گرایش بیمه

- ترجمه تخصصی آمار گرایش اقتصادی و اجتماعی

- ترجمه تخصصی آمار گرایش زیستی

  

 

ترجمه تخصصی تربيت بدنی و علوم ورزشی:

- ترجمه تخصصی رفتار حركتی گرايش رشد حركتی

- ترجمه تخصصی رفتار حركتی گرايش يادگيری و كنترل حركتی

- ترجمه تخصصی رفتار حركتی گرايش آموزش تربيت بدنی

- ترجمه تخصصی فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی فعاليت بدنی و تندرستی

- ترجمه تخصصی فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی ورزشی کاربردی

- ترجمه تخصصی فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی فعاليت ورزشی محض

- ترجمه تخصصی فيزيولوژی ورزشی گرايش تغذيه و ورزش

- ترجمه تخصصی فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی فعاليت بالینی

- ترجمه تخصصی بيومكانيک ورزشی

- ترجمه تخصصی روانشناسی ورزشی

- ترجمه تخصصی آسيب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی گرايش حرکات اصلاحی

- ترجمه تخصصی آسيب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی گرايش امدادگر ورزشی

- ترجمه تخصصی مديريت ورزشی گرايش مديريت بازاريابی در ورزش

- ترجمه تخصصی مديريت ورزشی گرايش مديريت اماكن و تاسیسات ورزشی

- ترجمه تخصصی مديريت ورزشی گرايش مديريت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

- ترجمه تخصصی مديريت ورزشی گرايش مديريت راهبردی در سازمان های ورزشی

- ترجمه تخصصی مديريت ورزشی گرايش مديريت رويدادهای ورزشی

- ترجمه تخصصی مديريت ورزشی گرايش مديريت رسانه های ورزشی

  

 

ترجمه تخصصی روانشناسی:

- ترجمه تخصصی روانشناسی عمومی

- ترجمه تخصصی روانشناسی بالينی

- ترجمه تخصصی روانشناسی خانواده درمانی

- ترجمه تخصصی روانشناسی بالينی كودک و نوجوان

- ترجمه تخصصی سنجش و اندازه گيری روانسنجی

- ترجمه تخصصی روانشناسی صنعتی – سازمانی

- ترجمه تخصصی روانشناسی اسلامی گرايش روانشناسی مثبت گرا

- ترجمه تخصصی روان شناسی و آموزش كودكان استثنايی

- ترجمه تخصصی مشاوره و راهنمايی

  

 

ترجمه تخصصی ریاضی:

- ترجمه تخصصی ریاضی محض

- ترجمه تخصصی آنالیز ریاضی

- ترجمه تخصصی جبر

- ترجمه تخصصی هندسه

- ترجمه تخصصی منطق و فلسفه ریاضی

- ترجمه تخصصی نظریه اعداد

- ترجمه تخصصی ریاضی کاربردی

- ترجمه تخصصی آنالیز عددی

- ترجمه تخصصی تحقیق در عملیات

- ترجمه تخصصی معادلات دیفرانسیل

- ترجمه تخصصی ریاضیات مالی

- ترجمه تخصصی ریاضیات صنعتی

- ترجمه تخصصی بهینه سازی

  

 

ترجمه تخصصی زیست شناسی:

- ترجمه تخصصی زيست شناسی گرایش علوم سلولی و مولكولی

- ترجمه تخصصی زيست شناسی گرایش ژنتيک

- ترجمه تخصصی زيست شناسی گرایش ميكروبيولوژی

- ترجمه تخصصی زيست شناسی گرایش بيوشيمی

- ترجمه تخصصی زيست شناسی گرایش بيوفيزيک

- ترجمه تخصصی زيست شناسی گرایش ميكروبی

- ترجمه تخصصی زيست فناوری گرايش صنعت و محيط زيست

- ترجمه تخصصی زيست فناوری دريا

  

 

ترجمه تخصصی زيست شناسی - علوم جانوری:

- ترجمه تخصصی علوم جانوری گرايش فيزيولوژی جانوری

- ترجمه تخصصی علوم جانوری گرايش بيوسيستماتيک جانوری

- ترجمه تخصصی علوم جانوری گرايش زيست شناسی سلولی تكوينی

- ترجمه تخصصی علوم جانوری گرايش بافت شناسی و جنين شناسی

  

 

ترجمه تخصصی زيست شناسی - علوم گياهی:

- ترجمه تخصصی علوم گياهی گرايش فيزيولوژی گياهی

- ترجمه تخصصی علوم گياهی گرايش سيستماتيک و اكولوژی

- ترجمه تخصصی علوم گياهی گرايش زيست شناسی تكوينی

  

 

ترجمه تخصصی شیمی:

- ترجمه تخصصی شيمی آلی

- ترجمه تخصصی فيتوشيمی

- ترجمه تخصصی شيمی پليمر

- ترجمه تخصصی شيمی دارويی

- ترجمه تخصصی شيمی معدنی

- ترجمه تخصصی شيمی تجزيه

- ترجمه تخصصی شيمی كاربردی

- ترجمه تخصصی شيمی دريا

- ترجمه تخصصی علوم و فناوری نانو – نانوشيمی

- ترجمه تخصصی شیمی فیزیک

- ترجمه تخصصی آموزش شیمی

- ترجمه تخصصی شیمی کاتالیست

  

 

ترجمه تخصصی علوم تربیتی:

- ترجمه تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

- ترجمه تخصصی آموزش بزرگسالان

- ترجمه تخصصی تحقيقات آموزشی

- ترجمه تخصصی مديريت آموزشی

- ترجمه تخصصی تكنولوژی آموزشی

- ترجمه تخصصی مديريت و برنامه ريزی آموزش عالی

- ترجمه تخصصی علوم تربيتی گرايش آموزش و پرورش دبستانی

  

 

ترجمه تخصصی علوم جغرافیایی:

- ترجمه تخصصی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش آب و هواشناسی كاربردی

- ترجمه تخصصی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش مخاطرات آب و هوایی

- ترجمه تخصصی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش آب و هواشناسی سينوپتيک

- ترجمه تخصصی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش آب و هواشناسی شهری

- ترجمه تخصصی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش تغییرات آب و هوايی اقليمی

- ترجمه تخصصی ژئومورفولوژی گرايش برنامه ريزی محيطی

- ترجمه تخصصی جغرافيا و برنامه ريزی شهری

- ترجمه تخصصی جغرافيا و برنامه ريزی روستايی

- ترجمه تخصصی برنامه ريزی آمايش سرزمين

- ترجمه تخصصی مخاطرات محيطی

- ترجمه تخصصی جغرافيای سياسی

- ترجمه تخصصی طبيعت گردی(اكوتوريسم)

- ترجمه تخصصی جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری

- ترجمه تخصصی جغرافيای پزشكی

  

 

ترجمه تخصصی علوم زمين:

- ترجمه تخصصی زمين شناسی اقتصادی

- ترجمه تخصصی آب شناسی

- ترجمه تخصصی پترولوژی

- ترجمه تخصصی چينه نگاری و ديرينه شناسی

- ترجمه تخصصی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

- ترجمه تخصصی زمين ساخت(تكتونيک)

- ترجمه تخصصی زمين شناسی نفت

- ترجمه تخصصی زمين شناسی مهندسی

- ترجمه تخصصی زمين شناسی زيست محيطی

- ترجمه تخصصی زمين شيمی

  

 

ترجمه تخصصی فیزیک:

- ترجمه تخصصی فیزیک اتمی-مولکولی

- ترجمه تخصصی فیزیک هسته ای

- ترجمه تخصصی فیزیک حالت جامد

ترجمه تخصصی نجوم

- ترجمه تخصصی علوم و فناوری نانو - نانو فيزيک

- ترجمه تخصصی آموزش فيزيک

- ترجمه تخصصی مهندسی پلاسما

  

 

 

ترجمه تخصصی رشته ها و گرایش های "هنر"

 

ترجمه تخصصی معماری:

- ترجمه تخصصی برنامه ريزی شهری

- ترجمه تخصصی برنامه ريزی منطقه ای

- ترجمه تخصصی طراحی شهری

  

 

ترجمه تخصصی هنرهای پژوهشی و صنايع دستی: 

- ترجمه تخصصی پژوهش هنر

- ترجمه تخصصی فلسفه هنر

- ترجمه تخصصی صنايع دستی

- ترجمه تخصصی هنراسلامی

- ترجمه تخصصی تاریخ هنر جهان اسلام

- ترجمه تخصصی مطالعات موزه

  

 

ترجمه تخصصی هنرهای تصويری و طراحی

- ترجمه تخصصی تصوير متحرک(انيميشن)

- ترجمه تخصصی ارتباط تصويری

- ترجمه تخصصی تصويرسازی

- ترجمه تخصصی نقاشی

- ترجمه تخصصی عكاسی

- ترجمه تخصصی مرمت اشيای فرهنگی و تاريخی

  

 

ترجمه تخصصی هنرهای ساخت و معماری: 

- ترجمه تخصصی مديريت پروژه و ساخت

- ترجمه تخصصی فناوری معماری گرايش بيونيک

- ترجمه تخصصی فناوری معماری گرايش ديجيتال

- ترجمه تخصصی انرژی معماری

  

 

ترجمه تخصصی هنرهای موسيقی:

- ترجمه تخصصی آهنگسازی

- ترجمه تخصصی نوازندگی موسيقی ايرانی

- ترجمه تخصصی نوازندگی موسيقی جهانی

- ترجمه تخصصی موسيقی شناسی(اتنوموزيكولوژی)

  

 

ترجمه تخصصی هنرهای نمايشی و سينما:

- ترجمه تخصصی كارگردانی

- ترجمه تخصصی سينما

- ترجمه تخصصی ادبيات نمايشی

- ترجمه تخصصی بازيگری

- ترجمه تخصصی تهيه كنندگی

- ترجمه تخصصی راديو

  

 

 

ترجمه تخصصی رشته ها و گرایش های "دامپزشکی"

 

ترجمه تخصصی انگل شناسی دامپزشكی:

- ترجمه تخصصی انگل شناسی دامپزشكی

- ترجمه تخصصی فيزيولوژی دامپزشكی

- ترجمه تخصصی بافت شناسی دامپزشكی

- ترجمه تخصصی باكتری شناسی دامپزشكی

- ترجمه تخصصی ايمنی شناسی دامپزشكی

- ترجمه تخصصی بهداشت و كنترل كيفی مواد غذايی

- ترجمه تخصصی بيوشيمی بالينی

- ترجمه تخصصی سم شناسی

  

 

 

ترجمه تخصصی رشته ها و گرایش های "علوم پزشکی"

 

ترجمه تخصصی علوم پزشکی:

- ترجمه تخصصی ميكروب شناسی بالينی

- ترجمه تخصصی خون شناسی فيزيولوژی

- ترجمه تخصصی ويروس شناسی

- ترجمه تخصصی بيوشيمی بالينی

- ترجمه تخصصی فيزيک پزشكی

- ترجمه تخصصی سم شناسی

- ترجمه تخصصی پزشكی عمومی

- ترجمه تخصصی قارچ شناسی

- ترجمه تخصصی پرستاری

- ترجمه تخصصی فيزيوتراپی

- ترجمه تخصصی ايمنی شناسی

- ترجمه تخصصی ژنتيک پزشكی

  

 

 

ترجمه تخصصی رشته ها و گرایش های "کشاورزی"

  

ترجمه تخصصی علوم و مهندسی صنايع غذايی:

- ترجمه تخصصی علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش صنايع غذايی

- ترجمه تخصصی علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش علوم مواد غذایی

- ترجمه تخصصی علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش زيست فناوری مواد غذايی

  

 

ترجمه تخصصی مجموعه کشاورزی و منابع طبیعی:

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش آبیاری و زهکشی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش زراعت و اصلاح نباتات

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش اقتصاد کشاورزی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش باغبانی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش ترویج و آموزش کشاورزی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش خاک شناسی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش علوم دامی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش صنایع غذایی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش حشره شناسی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش بیماری های گیاهی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش مکانیک ماشین های کشاورزی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش بیوتکنولوژی در کشاورزی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش توسعه روستایی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش مکانیزاسیون کشاورزی

- ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی گرايش شناسایی و مبارزه با علف های هرز

- ترجمه تخصصی مدیریت کشاورزی

- ترجمه تخصصی هواشناسی کشاورزی

- ترجمه تخصصی مهندسی تولیدات گیاهی

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبیعی مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبیعی گرايش آبخیزداری، مرتع داری

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبیعی گرايش بیابان زدایی

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبیعی گرايش محیط زیست

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبیعی گرايش شیلات

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبیعی گرايش صنایع چوپ

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبیعی گرايش جنگلداری

  

 

ترجمه تخصصی محیط زیست:

- ترجمه تخصصی محيط زيست گرايش برنامه ريزی

- ترجمه تخصصی محيط زيست گرايش مديريت

- ترجمه تخصصی محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی توليدات گياهی:

- ترجمه تخصصی مهندسی توليدات گياهی گرايش اصلاح گياهان باغبانی

- ترجمه تخصصی مهندسی توليدات گياهی گرايش توليد محصولات باغبانی

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی ـ اقتصاد كشاورزی:

- ترجمه تخصصی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش سياست و توسعه كشاورزی

- ترجمه تخصصی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهای كشاورزی

- ترجمه تخصصی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش اقتصاد منابع طبيعی و محيط زيست

- ترجمه تخصصی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش بازاريابی محصولات كشاورزی

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی ـ آب:

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرایش آبياری و زهكشی

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرایش سازه های آبی

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرایش مهندسی منابع آب

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرایش هواشناسی كشاورزی

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی ـ بيماری شناسی گياهی:

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرايش بيماری شناسی گياهی

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرايش ريزكرم شناسی(نماتدشناسی)

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات:

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرایش اصلاح نباتات

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرایش زراعت

- ترجمه تخصصی علوم و تكنولوژی بذر

- ترجمه تخصصی كشاورزی اكولوژيک(اگرواكولوژی)

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی گرایش حشره شناسی كشاورزی

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی ـ علوم باغبانی:

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش ميوه كاری

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش سبزی کاری

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش گياهان زینتی

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش فيزيولوژی و اصلاح درختان ميوه

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش فيزيولوژی و اصلاح سبزی ها

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش فيزيولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش بيوتكنولوژی و ژنتيک مولكولی محصولات باغبانی

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی ـ علوم خاک:

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم خاک گرايش شيمی و حاصلخيزی خاک

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم خاک گرايش فيزيک و حفاظت خاک

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم خاک گرايش بيولوژی و بيوتكنولوژی خاک

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم خاک گرايش پيدايش رده بندی و ارزيابی خاک

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی ـ علوم دام و طيور:

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش اصلاح نژاد دام

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش تغذيه دام

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش مديريت دامپروری

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش فيزيولوژی دام

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش تغذيه نشخواركنندگان

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش تغذيه طیور

- ترجمه تخصصی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش پرورش زنبورعسل

- ترجمه تخصصی پرورش و مديريت توليد طيور

- ترجمه تخصصی علوم طيور گرايش فيزيولوژی طيور

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی مکانیک بیوسیستم:

- ترجمه تخصصی مهندسی مكانيک بيوسيستم گرايش طراحی و ساخت

- ترجمه تخصصی مهندسی مكانيک بيوسيستم گرايش انرژی های تجدیدپذیر

- ترجمه تخصصی مهندسی مكانيک بيوسيستم گرايش فناوری پس از برداشت

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی ـ بيابان:

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش آبياری  

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش خاک شناسی

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش مرتع و آبخيزداری 

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی ـ جنگل:

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش جنگداری

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش جنگل شناسی و اكولوژی جنگل

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش مسايل اقتصادی–اجتماعی جنگل

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش مهندسی جنگل

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی ـ چوب:

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش صنايع چوب

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش فرآورده های چندسازه چوب

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش حفاظت و اصلاح چوب

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش بيولوژی و آناتومی چوب

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش صنايع خمير و كاغذ

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش طراحی و مهندسی چوب

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی ـ شيلات:

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش تكثير و پرورش آبزيان

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش فرآوری محصولات شيلاتی

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش بوم شناسی آبزيان شيلاتی

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش صيد و بهره برداری آبزيان

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی ـ محيط زيست:

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی-محيط زيست گرايش زيستگاه ها و تنوع زيستی

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی-محيط زيست گرايش ارزيابی و آمايش سرزمين

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی-محيط زيست گرايش آلودگي های محيط زيست

  

 

ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی ـ مرتع و آبخيزداری:

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش آبخيزداری

- ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی گرایش مرتعداری

  

 

Link: http://www.tarjomekade.com/page/زمینه-های-تخصصی-ترجمه-71.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
CAPTCHA Image تصویر جدید