ترجمه دانشجویی و ارزان - ترجمه کده
امتیاز بدهید

ترجمه دانشجویی و ارزان

ما در مجموعه "ترجمه کده" به دنبال جلب رضایت حداکثری کاربران گرامی هستیم.در پیوند با دارالترجمه آنلاین و مرکز تامین محتوا چند عامل اصلی وجود دارد که رضایت کاربران عزیز مشروط به برآوردن آنها میباشد:

- کیفیت
- تناسب هزینه
- رعایت اصول زمان بندی
- جلب اعتماد کاربران گرامی
- پرداخت سریع و آسان هزینه ترجمه و خدمات

 

ما  در مجموعه "ترجمه کده" ترجمه دانشجویی و دانشگاهی را از دو دیدگاه متفاوت مد نظر قرار داده ایم و تلاش خود را بر آن متمرکز کرده ایم که به ارائه خدمات متناسب با این دو دیدگاه ها بپردازیم.

- از "دیدگاه دانشجویان گرامی"؛ ما فرض را بر این گذاشته ایم که اکثر دانشجویان عزیز فاقد مشاغل دائم و یا پاره وقت میباشند و با در نظر گرفتن هزینه های زیاد زندگی دانشجویی،شاید ارائه تخفیف های ویژه دانشجویی بتواند ایشان را اندکی در راه رسیدن به اهدافشان یاری نماید.
بر این اساس مجموعه "ترجمه کده" سعی کرده است با حداقل کردن حاشیه سود خود در سفارش هایی که از جانب دانشجویان گرامی به مجموعه ارجاع داده میشود،بیشترین تخفیف را به این عزیزان اختصاص داده و بدین طریق هزینه های دریافتی از ایشان را تا سر حد امکان کاهش دهد.

- از "دیدگاه اساتید و دانشجویان محترم دوره های تحصیلات تکمیلی"؛ فرض ما این بوده است که سطح دانشی که به دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا ارائه میگردد بالاتر است و به همان نسبت سطح علمی پروژه های کلاسی،مقالات و رسالات ایشان بالاتر میباشد. بر این اساس علاوه بر تخفیف های دانشجویی که مشمول هزینه های دریافتی از ایشان میگردد،سعی شده است سطح کیفی مد نظر ایشان نیز مورد توجه قرار گیرد و به ارائه خدمات با کیفیت مناسب و متناسب با مقتضیات این عزیزان بپردازیم.(سطوح کیفی +A و ++A)

ما در مجموعه "ترجمه کده" فعالیت های اساتید گرامی را درجهت به روز نگه داشتن سطح علمی خود از طریق ترجمه ،مطالعه متون و چاپ مقالات در ژورنال های ISI و بین المللی را ارج مینهیم و درصورتی که بتوانیم در این مسیر با ارائه ترجمه باکیفیت و همچنین تقدیم تخفیفات آکادامیک گامی کوتاه در پیش بردن اهداف این عزیزان و ارتقای سطح علمی کشورمان برداریم خرسند خواهیم گشت.

 

 

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "علوم انسانی"

 

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم اقتصاد:

- ترجمه دانشجویی و ارزان برنامه ريزی سيستم های اقتصادی

ترجمه دانشجویی و ارزان توسعه اقتصادی و برنامه ريزی

ترجمه دانشجویی و ارزان اقتصاد و تجارت الكترونيک

- ترجمه دانشجویی و ارزان اقتصاد محيط زيست

ترجمه دانشجویی و ارزان بانكداری اسلامی

ترجمه دانشجویی و ارزان اقتصاد نفت و گاز

ترجمه دانشجویی و ارزان اقتصاد انرژی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان معارف اسلامی:

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم‌ قرآن‌ و حدیث

ترجمه دانشجویی و ارزان ادیان‌ و عرفان‌

ترجمه دانشجویی و ارزان فقه‌ شافعی‌

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان حسابداری:

ترجمه دانشجویی و ارزان حسابداری بانک ها

ترجمه دانشجویی و ارزان حسابداری مالیاتی

ترجمه دانشجویی و ارزان حسابداری صنعتی

ترجمه دانشجویی و ارزان حسابداری دولتی

ترجمه دانشجویی و ارزان حسابداری مالی

ترجمه دانشجویی و ارزان حسابداری بیمه

ترجمه دانشجویی و ارزان حسابرسی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق:

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق تجاری اقتصادی بين الملل

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق جزا و جرم شناسی

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق شركتهای تجاری

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق تجارت بين الملل

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق مالكيت فكری

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق حمل و نقل

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق نفت و گاز

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق اقتصادی 

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق ارتباطات

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق خانواده

ترجمه دانشجویی و ارزان حقوق بشر

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان زبان شناسی:

ترجمه دانشجویی و ارزان واژه گزينی و اصطلاح شناسی

ترجمه دانشجویی و ارزان زبان شناسی رايانشی

ترجمه دانشجویی و ارزان زبان شناسی همگانی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان زبان و ادبیات:

ترجمه دانشجویی و ارزان زبان و ادبيات گرايش ادبيات كودك ونوجوان

ترجمه دانشجویی و ارزان زبان و ادبيات گرايش ادبيات تطبيقی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم ارتباطات اجتماعي:

ترجمه دانشجویی و ارزان ارتباطات اجتماعی گرايش روزنامه نگاری

ترجمه دانشجویی و ارزان مطالعات فرهنگی و رسانه

ترجمه دانشجویی و ارزان تبليغ و ارتباطات فرهنگی

ترجمه دانشجویی و ارزان مديريت رسانه

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم سیاسی:

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم سیاسی گرایش دیپلماسی و روابط بین الملل

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان فلسفه:

ترجمه دانشجویی و ارزان فلسفه علم و فناوری

ترجمه دانشجویی و ارزان فلسفه علم

ترجمه دانشجویی و ارزان فلسفه هنر

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت:

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش مديريت دانش

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت تکنولوژی گرایش سياستهای تحقيق و توسعه

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت كار آفرينی گرايش آموزش و ترويج كارآفرينی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار الكترونيكی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تكنولوژی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تكنولوژی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت كار آفرينی گرايش گردشگری

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت سیستم های اطلاعاتی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت كار آفرينی گرايش MBA

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت مالی گرایش بانكداری

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت صنعتی گرایش مالی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت بازرگانی بین الملل

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت منابع انسانی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت آموزش عالی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت رسانه ای

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت تکنولوژی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت بازاریابی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت بازرگانی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت صنعتی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت دولتی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت اجرایی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت شهری

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت بحران

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت مالی

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت بیمه

ترجمه دانشجویی و ارزان MBA

  

 

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "فنی و مهندسی"

 

ترجمه دانشجویی و ارزان دریانوردی:

ترجمه دانشجویی و ارزان حمل و نقل دريايی

- ترجمه دانشجویی و ارزان بندر و كشتيرانی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان کامپیوتر:

ترجمه دانشجویی و ارزان معماری سيستم های كامپيوتری

ترجمه دانشجویی و ارزان هوش مصنوعی و رباتيكز

ترجمه دانشجویی و ارزان شبکه های کامپیوتری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی سخت ‌افزار

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی نرم ‌افزار

ترجمه دانشجویی و ارزان تجارت الکترونیک

ترجمه دانشجویی و ارزان امنیت اطلاعات

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی برق:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی برق گرایش الكترونيک قدرت و ماشينهای الكتريكی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الكترونيک

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی برق گرایش مخابرات ميدان و موج

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی برق گرایش سيستم های قدرت

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی برق گرایش كنترل

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی شیمی:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی شيمی گرايش صنايع شيميايی معدنی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی شيمی گرايش نانو فناوری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی صنایع پالایش

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی نانو

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی صنایع:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی صنايع گرایش مديريت سيستم و بهره وری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی صنايع گرایش لجستيک و زنجيره تامين

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی صنايع گرایش مديريت نوآوری و فناوری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی صنايع گرایش سيستمهای مالی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی صنايع گرایش مديريت پروژه

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی صنايع گرایش آينده پژوهی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی عمران:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سامانه اطلاعات مکانی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی سازه‌های هیدرولیکی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی راه و ترابری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی زلزله

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی آب

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی فناوری اطلاعات(IT):

ترجمه دانشجویی و ارزان شبكه های كامپيوتری

ترجمه دانشجویی و ارزان تجارت الكترونيكی

ترجمه دانشجویی و ارزان امنيت اطلاعات

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی مکانیک:

ترجمه دانشجویی و ارزان طراحي سيستمهای ديناميكی خودرو

ترجمه دانشجویی و ارزان سيستم محركه خودرو

ترجمه دانشجویی و ارزان سازه بدنه خودرو

ترجمه دانشجویی و ارزان تبديل انرژی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی مواد و متالوژی:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی مواد و متالوژی گرایش جوشکاری 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی مواد و متالوژی گرایش ریخته‌گری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی مواد و متالوژی گرایش سرامیک 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی مواد و متالوژی گرایش متالورژی 

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی نفت:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی نفت گرایش مخازن هيدروكربوری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی نفت گرایش بهره برداری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی نفت گرایش اكتشاف

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی نفت گرایش حفاری

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسي هوا و فضا:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی هوا و فضا گرایش مهندسی فناوری ماهواره

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی هوا و فضا گرایش ديناميک پرواز و كنترل

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی هوا و فضا گرایش سازه های هوايی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی هوا و فضا گرایش مهندسی فضايی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی هوا و فضا گرایش آیروديناميک

  

 

  

ترجمه دانشجویی و ارزان مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "علوم پایه"

 

ترجمه دانشجویی و ارزان آمار:

ترجمه دانشجویی و ارزان آمار گرایش اقتصادی و اجتماعی

ترجمه دانشجویی و ارزان آمار گرایش زیستی

ترجمه دانشجویی و ارزان آمار گرایش نظری

ترجمه دانشجویی و ارزان آمار گرایش بیمه

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان تربيت بدنی و علوم ورزشی:

ترجمه دانشجویی و ارزان مديريت ورزشی گرايش مديريت رسانه های ورزشی

ترجمه دانشجویی و ارزان فيزيولوژی ورزشی گرايش تغذيه و ورزش

ترجمه دانشجویی و ارزان رفتار حركتی گرايش آموزش تربيت بدنی

ترجمه دانشجویی و ارزان روانشناسی ورزشی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان روانشناسی:

ترجمه دانشجویی و ارزان روانشناسی صنعتی – سازمانی

ترجمه دانشجویی و ارزان روانشناسی خانواده درمانی

ترجمه دانشجویی و ارزان روانشناسی عمومی

ترجمه دانشجویی و ارزان روانشناسی بالينی

ترجمه دانشجویی و ارزان مشاوره و راهنمايی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان ریاضی:

ترجمه دانشجویی و ارزان ریاضیات صنعتی

ترجمه دانشجویی و ارزان ریاضی کاربردی

ترجمه دانشجویی و ارزان ریاضیات مالی

ترجمه دانشجویی و ارزان آنالیز عددی

ترجمه دانشجویی و ارزان هندسه

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان زیست شناسی:

ترجمه دانشجویی و ارزان زيست فناوری گرايش صنعت و محيط زيست

ترجمه دانشجویی و ارزان زيست شناسی گرایش ميكروبيولوژی

ترجمه دانشجویی و ارزان زيست شناسی گرایش ميكروبی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان شیمی:

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم و فناوری نانو – نانوشيمی

ترجمه دانشجویی و ارزان شیمی فیزیک

ترجمه دانشجویی و ارزان شيمی تجزيه

ترجمه دانشجویی و ارزان شيمی پليمر

ترجمه دانشجویی و ارزان شيمی آلی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان فیزیک:

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم و فناوری نانو - نانو فيزيک

ترجمه دانشجویی و ارزان فیزیک اتمی-مولکولی

ترجمه دانشجویی و ارزان فیزیک حالت جامد

ترجمه دانشجویی و ارزان فیزیک هسته ای

ترجمه دانشجویی و ارزان نجوم

  

 

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "هنر"

 

ترجمه دانشجویی و ارزان معماری:

ترجمه دانشجویی و ارزان برنامه ريزی منطقه ای

ترجمه دانشجویی و ارزان برنامه ريزی شهری

ترجمه دانشجویی و ارزان طراحی شهری

  

 

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "دامپزشکی"

 

ترجمه دانشجویی و ارزان انگل شناسی دامپزشكی:

ترجمه دانشجویی و ارزان باكتری شناسی دامپزشكی

ترجمه دانشجویی و ارزان بافت شناسی دامپزشكی

ترجمه دانشجویی و ارزان انگل شناسی دامپزشكی

ترجمه دانشجویی و ارزان سم شناسی

  

 

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "علوم پزشکی"

 

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم پزشکی:

ترجمه دانشجویی و ارزان ميكروب شناسی بالينی

ترجمه دانشجویی و ارزان ايمنی شناسی

ترجمه دانشجویی و ارزان پزشكی عمومی

ترجمه دانشجویی و ارزان سم شناسی

ترجمه دانشجویی و ارزان فيزيوتراپی

ترجمه دانشجویی و ارزان پرستاری

  

 

 

ترجمه ترجمه دانشجویی و ارزان مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "کشاورزی"

 

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم و مهندسی صنايع غذايی:

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش علوم مواد غذایی

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش صنايع غذايی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مجموعه کشاورزی و منابع طبیعی:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی منابع طبیعی گرايش آبخیزداری، مرتع داری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی کشاورزی گرايش بیوتکنولوژی در کشاورزی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی کشاورزی گرايش خاک شناسی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی منابع طبیعی گرايش جنگلداری

ترجمه دانشجویی و ارزان مدیریت کشاورزی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی توليدات گياهی:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی توليدات گياهی گرايش توليد محصولات باغبانی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی توليدات گياهی گرايش اصلاح گياهان باغبانی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی ـ اقتصاد كشاورزی:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش اقتصاد منابع طبيعی و محيط زيست

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش بازاريابی محصولات كشاورزی

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی گرایش حشره شناسی كشاورزی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی گرایش اصلاح نباتات

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی گرایش زراعت

ترجمه دانشجویی و ارزان علوم و تكنولوژی بذر

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی ـ علوم دام و طيور:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش مديريت دامپروری

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش فيزيولوژی دام

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش تغذيه طیور

ترجمه دانشجویی و ارزان پرورش و مديريت توليد طيور

  

 

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی منابع طبيعی ـ شيلات:

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی منابع طبيعی گرایش فرآوری محصولات شيلاتی

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی منابع طبيعی گرایش صيد و بهره برداری آبزيان

ترجمه دانشجویی و ارزان مهندسی منابع طبيعی گرایش تكثير و پرورش آبزيان

  

 

Link: http://www.tarjomekade.com/page/ترجمه-دانشجویی-و-ارزان-56.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
CAPTCHA Image تصویر جدید