ترجمه تخصصی مقالات ISI - ترجمه کده
امتیاز بدهید

ترجمه تخصصی مقالات ISI

به دلیل اینکه اکثر ژورنال های ISI در هنگام پذیرش مقالات قوانین و سختگیری های خاص علمی و پژوهشی را اعمال مینمایند،امروزه یکی از مهمترین منابع پژوهشی مقالات چاپ شده در ژورنال های ISI میباشد.بر این اساس و با در نظر گرفتن اینکه پژوهندگان کشور ما نیز از این منبع ارزشمند بسیار بهره میجویند،مجموعه "ترجمه کده" گروهی از توانمندترین مترجمین خود را در قالب واحدی تحت عنوان "واحد ترجمه مقالات ISI" گردآوری نموده است و ترجمه مقالات ISI ارجاعی از سوی کاربران گرامی را تنها به این واحد محول مینماید.اکثر مترجمین "واحد ترجمه مقالات ISI" فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و یا دانشجویان دوره دکتری میباشند و بر اساس رشته تخصصی،تجربه و توانمندی در دسته بندی های خاصی قرار داده شده اند تا بدین واسطه نسبت به ترجمه تخصصی و علمی مقالات اطمینان حاصل شود.دسته بندی هایی که بر آن اساس مترجمین "واحد ترجمه مقالات ISI" مجموعه "ترجمه کده" مشغول به فعالیت هستند به شرح زیر میباشد:

 

- ترجمه مقالات ISI آلرژی

- ترجمه مقالات ISI اخلاق

- ترجمه مقالات ISI ادبیات

- ترجمه مقالات ISI اقتصاد

- ترجمه مقالات ISI ارگونومی

- ترجمه مقالات ISI الکتروشیمی

- ترجمه مقالات ISI ادبیات عامیانه

- ترجمه مقالات ISI آمار و احتمالات

- ترجمه مقالات ISI انرژی و سوخت  

- ترجمه مقالات ISI آموزش و پرورش

- ترجمه مقالات ISI آموزش استثنایی

- ترجمه مقالات ISI ارتباطات از راه دور

- ترجمه مقالات ISI اتوماسیون و کنترل

- ترجمه مقالات ISI آناتومی و مورفولوژی

- ترجمه مقالات ISI آموزش و علوم تربیتی

  

 

- ترجمه مقالات ISI بیولوژی

- ترجمه مقالات ISI بیوفیزیک

- ترجمه مقالات ISI بررسی ادبی

- ترجمه مقالات ISI باستان شناسی

- ترجمه مقالات ISI بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

- ترجمه مقالات ISI بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

  

 

- ترجمه مقالات ISI پاتولوژی

- ترجمه مقالات ISI پرستاری

- ترجمه مقالات ISI پزشکی اطفال  

- ترجمه مقالات ISI پژوهش عملیات

- ترجمه مقالات ISI پژوهش بیوشیمی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – حقوقی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – ارتوپدی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی انفورماتیک

- ترجمه مقالات ISI پزشکی زنان و زایمان

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – ایمونولوژی   

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – هماتولوژی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی سم شناسی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – علوم اعصاب

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – گوارش و کبد

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – طب اورژانس   

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – میکروسکوپی 

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – انگل شناسی  

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – قارچ شناسی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – چشم پزشکی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – ویروس شناسی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – عمومی و داخلی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – غدد و متابولیسم

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – جمعیت شناسی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – میکروب شناسی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – تصویر برداری عصب

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – بیماری های عفونی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – فناوری آزمایشگاهی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی - اخلاق (اخلاق پزشکی)

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – جراحی دهان و پزشکی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – طب گرمسیری و عفونی   

- ترجمه مقالات ISI پزشکی – بیماری های عروق محیطی

- ترجمه مقالات ISI پزشکی رادیولوژی، پزشکی هسته ای و تصویر برداری پزشکی

  

 

- ترجمه مقالات ISI تئاتر

- ترجمه مقالات ISI تاریخ

- ترجمه مقالات ISIتامین مالی

- ترجمه مقالات ISI تنوع زیستی

- ترجمه مقالات ISI ترمودینامیک

- ترجمه مقالات ISI تئوری و نقد ادبی

- ترجمه مقالات ISI تاریخ و فلسفه علم 

- ترجمه مقالات ISI تجهیزات ابزار دقیق

- ترجمه مقالات ISI تغذیه و رژیم های غذایی

  

 

- ترجمه مقالات ISI جغرافیا

- ترجمه مقالات ISI جنگلداری

- ترجمه مقالات ISI جانور شناسی

- ترجمه مقالات ISI جامعه شناسی

- ترجمه مقالات ISI جمعیت شناسی

- ترجمه مقالات ISI جرم و کیفر شناسی

  

 

- ترجمه مقالات ISI حقوق

- ترجمه مقالات ISI حمل و نقل

- ترجمه مقالات ISI حشره شناسی

  

 

- ترجمه مقالات ISI خدمات اجتماعی 

  

 

- ترجمه مقالات ISI دامپزشکی

- ترجمه مقالات ISI دین شناسی

  

 

- ترجمه مقالات ISI روان پزشکی

- ترجمه مقالات ISI روابط بین الملل

- ترجمه مقالات ISI روشهای ریاضی

- ترجمه مقالات ISI ریاضیات – کاربردی 

- ترجمه مقالات ISI روانشناسی –بالینی

- ترجمه مقالات ISIروانشناسی – تجربی

- ترجمه مقالات ISI روانشناسی – کاربردی

- ترجمه مقالات ISI روانشناسی – روانکاوی

- ترجمه مقالات ISI روانشناسی – بیولوژیک

- ترجمه مقالات ISIروانشناسی – اجتماعی

- ترجمه مقالات ISI روابط صنعتی و نیروی کار

- ترجمه مقالات ISI ریاضیات – کاربردهای بین رشته ای  

  

 

- ترجمه مقالات ISI زمین شناسی

- ترجمه مقالات ISI زیان و زبان شناسی

- ترجمه مقالات ISI زیست شناسی دریایی و آب شیرین

  

 

- ترجمه مقالات ISI ژنتیک و وراثت

  

 

- ترجمه مقالات ISI شعر

- ترجمه مقالات ISI شیلات

- ترجمه مقالات ISI شیمی – فیزیک

- ترجمه مقالات ISI شیمی – کاربردی  

- ترجمه مقالات ISI شیمی – بین رشته ای

- ترجمه مقالات ISI شیمی – معدنی و هسته ای

  

 

- ترجمه مقالات ISI صوت شناسی

  

 

- ترجمه مقالات ISI علوم خاک

- ترجمه مقالات ISI علوم پلیمر

- ترجمه مقالات ISI علوم گیاهی

- ترجمه مقالات ISI علوم رفتاری

- ترجمه مقالات ISI علوم ورزشی

- ترجمه مقالات ISI علوم محیطی

- ترجمه مقالات ISI علوم سیاسی  

- ترجمه مقالات ISI علوم و فناوری نانو

- ترجمه مقالات ISI علوم مواد – خواص

- ترجمه مقالات ISI علوم مواد – بیومواد

- ترجمه مقالات ISI علوم و فناوری غذایی

- ترجمه مقالات ISI علوم مواد – سرامیک

- ترجمه مقالات ISIعلوم مواد – پوششها  

- ترجمه مقالات ISI علوم اطلاعات و کتابداری 

- ترجمه مقالات ISI علوم و خدمات بهداشتی

- ترجمه مقالات ISI علوم هواشناسی و جوی

- ترجمه مقالات ISI علوم و فناوری حمل و نقل

- ترجمه مقالات ISI علوم و فناوری عکس برداری

- ترجمه مقالات ISI علوم انسانی – بین رشته ای

  

 

- ترجمه مقالات ISI فلسفه

- ترجمه مقالات ISI فیزیولوژی

- ترجمه مقالات ISI فیزیک – ذرات

- ترجمه مقالات ISI فیزیک – کاربردی

- ترجمه مقالات ISI فیلم، رادیو و تلویزیون

- ترجمه مقالات ISI فیزیک – بین رشته ای

- ترجمه مقالات ISI فیزیک – سیالات و پلاسما 

- ترجمه مقالات ISI فیزیک – مولکولی و شیمیایی

  

 

- ترجمه مقالات ISI کامپیوتر

- ترجمه مقالات ISI کشاورزی - زراعت

- ترجمه مقالات ISI کشاورزی - باغبانی

- ترجمه مقالات ISI کشاورزی – مهندسی

- ترجمه مقالات ISI کشاورزی - علوم دامی 

- ترجمه مقالات ISI کامپیوتر - هوش مصنوعی

- ترجمه مقالات ISI کشاورزی - بین رشته ای

- ترجمه مقالات ISI کامپیوتر – تئوریها و روشها 

- ترجمه مقالات ISI کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

- ترجمه مقالات ISI کامپیوتر سیسنم های اطلاعاتی

- ترجمه مقالات ISI کشاورزی - اقتصاد و سیاستگذاری

- ترجمه مقالات ISI کامپیوتر - کاربردهای بین رشته ای

- ترجمه مقالات ISI کامپیوتر - سخت افزار و هوش مصنوعی

  

 

- ترجمه مقالات ISI مدیریت

- ترجمه مقالات ISIمکانیک

- ترجمه مقالات ISI منابع آب

- ترجمه مقالات ISI مدیریت دولتی

- ترجمه مقالات ISI مطالعات قومی

- ترجمه مقالات ISI مردم شناسی

- ترجمه مقالات ISI مطالعات آسیا

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - دریا

- ترجمه مقالات ISI مدیریت معماری  

- ترجمه مقالات ISI مطالعات خانواده

- ترجمه مقالات ISI مطالعات شهری

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - تولید

- ترجمه مقالات ISI مطالعات محیطی

- ترجمه مقالات ISI مطالعات فرهنگی

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - شیمی  

- ترجمه مقالات ISI مهندسی – عمران

- ترجمه مقالات ISI مطالعات منطقه ای

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - صنعتی  

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - مکانیک

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - هوافضا

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - متالورژی

- ترجمه مقالات ISIمهندسی - الکترونیک

- ترجمه مقالات ISI معدن و فرآوری معدنی

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - پتروشیمی  

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - محیط زیست

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - بین رشته ای

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - زمین شناسی

- ترجمه مقالات ISI مهندسی - زیست پزشکی

  

 

- ترجمه مقالات ISI نجوم

  

 

- ترجمه مقالات ISI هنر

- ترجمه مقالات ISI هتلداری، گردشگری و توریسم

  

 

Link: http://www.tarjomekade.com/page/ترجمه-تخصصی-مقالات-ISI-81.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
CAPTCHA Image تصویر جدید