آزمون پزشکی و دندانپزشکی برای فارغ التحصیلان بلوک شرق برگزار میشود - ترجمه کده
امتیاز بدهید

آزمون پزشکی و دندانپزشکی برای فارغ التحصیلان بلوک شرق برگزار میشود

تاریخ انتشار: 94/4/24

 

آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی و علوم پایه دندانپزشکی برای دانش آموختگان کشورهای بلوک شرق (به جز مجارستان) برگزار می شود.
مرجع دانشگاهی کشور به نقل از خبرنگار مهر، آن دسته از داوطلبانی که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، باید با به همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی و با مراجعه به حوزه مرکز قطب برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی، نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.
این دسته از داوطلبان می توانند در روزهای در مراکز مجری در روزهای دوشنبه ۲۹ تیر ماه تا دوشنبه ۱۵ مردادماه ثبت نام کنند. ثبت نام این دسته از داوطلبان به صورت مشروط است و صدور کارت ورود به جلسه آزمون منوط به تأیید مرکز خدمات آموزشی خواهد بود.

واجدین شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون علوم پایه پزشکی

کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای معتبر مشروط و بلوک شرق سابق (به غیر از مجارستان) با تاریخ شروع به تحصیل قبل از آگوست ۲۰۰۹ هستند در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند و پس از ارزشیابی، پرونده آنها کامل تشخیص داده شده است می توانند در این آزمون شرکت کنند.
در خصوص دانشجویان گذراندن ۷۲ واحد درسی و ارائه ریز نمرات تائید شده توسط سفارت در سامانه تسهیلات دانشجویی الزامی است.

واجدین شرایط جهت ثبت نام و شرکت در آزمون علوم پایه دندانپزشکی

کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای معتبر مشروط و بلوک شرق سابق (به غیر از مجارستان) که تاریخ شروع به تحصیل قبل از آگوست ۲۰۰۹ بوده و پس از تشکیل پرونده، ارزشیابی و تکمیل پرونده می توانند در این آزمون شرکت کنند.
همچنین واجدین شرایط شرکت در آزمون ملی (ورودی های بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاه های مورد تایید کلیه کشورها) که در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت پرونده تشکیل داده اند و مورد تایید قرار گرفته اند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.
در خصوص دانشجویان گذراندن ۷۲ واحد درسی و ارائه ریز نمرات تائید شده توسط سفارت در سامانه تسهیلات دانشجویی الزامی است.

واجدین شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون پیش کارورزی

کلیه دانش آموختگان رشته پزشکی از دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت در رشته پزشکی با تاریخ شروع به تحصیل قبل از آگوست ۲۰۰۹ که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده و طبق رای کمیسیون ارزشیابی واجد شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی شده اند مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور هستند.
در خصوص دانش آموختگان کشورهای معتبر مشروط و بلوک شرق قبولی در آزمون علوم پایه قبل از شرک در آزمون پیش کارورزی الزامی است.

 

منبع: مرجع دانشگاهی کشور

Link: http://www.tarjomekade.com/news/-آزمون-پزشکی-و-دندانپزشکی-برای-فارغ-التحصیلان-بلوک-شرق-برگزار-میشود6.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
* این وب سایت هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.