رشته نانو تکلونوژي و بيوتکنولوژي در دانشگاه شهيد چمران اهواز راه اندازی میگردد - ترجمه کده
امتیاز بدهید

رشته نانو تکلونوژي و بيوتکنولوژي در دانشگاه شهيد چمران اهواز راه اندازی میگردد

تاریخ انتشار: 93/12/3

 

رئیس دانشگاه شهید چمران با اشاره به راه اندازي رشته هاي نوين در دانشگاه شهيد چمران تحت عنوان دانشکده علوم و فنون نوين گفت: در اين دانشکده رشته هاي نظير نانو تکلونوژي و بيوتکنولوژي ارائه خواهد شد.

رعايايي - رئیس دانشگاه شهيد چمران با بيان اينکه دانشگاه شهيد چمران در سال ۳۴ افتتاح شد، اظهار داشت: در حال حاضر، اين دانشگاه ۱۳ دانشکده دارد و در اين دانشکده ها ۱۶ هزار دانشجو و ۵۵۰ هيأت علمي مشغول به فعاليت هستند.

وی افزود: در اين دانشگاه هزار دانشجوي دکتري، بيش از ۳ هزار دانشجو در مقطع ارشد و ۱۱ هزار دانشجو در مقطع کارشناسي مشغول به تحصيل هستند.

رئیس دانشگاه شهيد چمران با اشاره به تمرکز اين دانشگاه بر گسترش آموزش عالي اظهار داشت: با توجه به پيشينه تاريخي استان خوزستان در صدد هستيم تا دانشگاه جامع هنر را راه اندازي کنيم و يک دانشکده باستان شناسي در شوش تأسيس کرده ايم و دانشکده اي ديگر نيز در شوشتر مشغول به فعاليت است و دانشکده اي ديگر در زمينه تئاتر و سينما در آبادان راه اندازي خواهد شد.

رعايايي به راه اندازي رشته هاي نوين در دانشگاه شهيد چمران تحت عنوان دانشکده علوم و فنون نوين اشاره کرد و گفت: در اين دانشکده رشته هاي نظير نانو تکلونوژي و بيوتکنولوژي ارائه خواهد شد.

 

منبع: پرتال دانشگاهی

Link: http://www.tarjomekade.com/news/رشته-نانو-تکلونوژي-و-بيوتکنولوژي-در-دانشگاه-شهيد-چمران-اهواز-راه-اندازی-میگردد9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
* این وب سایت هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.