بیش از 10 زبان - ترجمه کده
امتیاز بدهید

بیش از 10 زبان

يکي از سياست هاي کاري مجموعه "ترجمه کده" اين است که در رابطه با زبان هايي  که قصد دارد به حيطه آنها وارد گردد دو موضوع اصلي را مد نظر قرار دهد:

1- زبان هاي انتخابي در حيطه زبان هاي زنده و رايج دنيا باشند؛ و از جنبه کاربرد نيز، يا شامل طيف جمعيتي وسيعي در دنيا گردد و يا بنا بر مقتضيات منطقه اي که کشورمان در آن واقع گرديده است، آن زبان ،در حوزه جغرافيايي و اداري کشورمان پرکاربرد باشد.

2- اگر سياست کاري مجموعه "ترجمه کده" براين باشد که به حيطه ارائه خدمات ترجمه در رابطه با زبان ديگري(زباني که تا به امروز مجموعه "ترجمه کده" به ارائه خدمات ترجمه در رابطه با آن زبان، وارد نشده بوده است)وارد شود، ميبايست پيش از هر چيز، کارشناسان مجموعه اطمينان داشته باشند که "ترجمه کده" از نيروهاي توانمند و متخصص در آن حوزه زباني برخوردار است و ميتواند خدمات مورد نياز کاربران گرامي را به بهترين شکل ممکن و با مناسب ترين ارائه نمايد.

و در صورتي که چنين شرايطي فراهم نبود، به آن حوزه زباني وارد نگردد و مانند برخي از دارالترجمه ها که وارد تمامي حيطه هاي زباني ميشوند و در نتيجه اين گستردگي، نميتوانند کيفيت لازم در ارائه خدمات را تامين نمايند، عمل نکند. 

بر اين اساس، ما ترجيح داده ايم که تنها در حدود 11 زبان را، تحت پوشش خدمات خود قرار دهيم و بدين شکل اطمينان حاصل نماييم که کيفيت خدمات ما، قطعا رضايت کاربران گرامي را جلب خواهد نمود.

زبان هايي که ما در حوزه آنها به ارائه خدمات ترجمه ميپردازيم عبارتند از:

1- انگليسي به فارسي(و بالعکس)

2- عربي به فارسي(و بالعکس)

3- فرانسوي به فارسي(و بالعکس)

4- آلماني به فارسي(و بالعکس)

5- روسي به فارسي(و بالعکس)

6- ژاپني به فارسي(و بالعکس)

7- چيني به فارسي(و بالعکس)

8- اسپانيايي به فارسي(و بالعکس)

9- هلندي به فارسي(و بالعکس)

10- ارمني به فارسي(و بالعکس)

11- سوئدي به فارسي(و بالعکس)

  

ارتباط با ما سریع

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *