انجمن گفتگو ترجمه کده - ترجمه کده
امتیاز بدهید

موضوعات انجمن

# موضوع پاسخ ها
1 سوالات و نظرات متقاضیان دریافت نمایندگی 17
2 سوالات و نظرات، در مورد فرآیند ثبت سفارش در سایت 12
3 سوالات مترجمین در مورد نحوه استخدام در سایت 32
4 انجمن معرفین 10
5 انجمن مترجمین 14
6 کیفیت خدمات 8