انجمن گفتگو ترجمه کده - ترجمه کده
امتیاز بدهید

موضوعات انجمن

# موضوع پاسخ ها
1 سوالات و نظرات متقاضیان دریافت نمایندگی 18
2 سوالات و نظرات، در مورد فرآیند ثبت سفارش در سایت 12
3 سوالات مترجمین در مورد نحوه استخدام در سایت 32
4 انجمن معرفین 11
5 انجمن مترجمین 23
6 کیفیت خدمات 9